solves
 

                 

      

      Sölvesborgs Körsällskap

           ... är en sångförening med målsättning att berika männskors liv

           -så väl sångarnas som publikens

           ... vill förvalta och utveckla körsångstraditionen

           med utgångspunkt i vår rika vis-skatt

           ... producera årligen ett stort antal konsertarrangemang av god

           kvalitet och med publikens glädje i fokus.

          ... består av 100 aktiva sångare, som repeterar varje

          måndag i Musicum

          ... öka medlemmarnas musikaliska bildning och bidra

          till deras positiva personlighetsutveckling och mentala hälsa, 

          i en god social gemenskap

 

 

Antal Besökare: